ANALYSTE CASHFORECAST KASSAVIRTAENNUSTEET

Yrityksen talousasioihin vakautta ja ennustettavuutta.

Analyste CashForecast tuo organisaation talousasioihin vakautta ja ennustettavuutta.

CashForecast on helppokäyttöinen työkalu kassavirtojen ennustamiseen sekä kassavarojen ja valuuttariskien hallintaan. Palvelun avulla tulevaisuuden talousnäkymät ovat helposti ennakoitavissa, joka mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kehittymisen.

Antaa yrityksellesi luotettavat kassavirtaennusteet

 • Pankeista tapahtuvat aineistojen noudot ja maksuaineistojen lähetykset voidaan automatisoida organisaation tarpeet huomioiden.
 • Monivaluuttainen kassaennuste päivä-, viikko- ja kuukausitasoilla. Joustava ennustetaulukko.
 • Raportit joko graafisessa muodossa tai taulukkoina.
 • Kassaennusteiden sekä likviditeetti- ja valuuttapositioiden reaaliaikainen konsolidointi eri hierarkiatasoille.
 • Voit seurata ennustetarkkuuden kehitystä raportoivan yhtiön, maan tai koko yrityksen tasolla. Voit verrata toteutunutta kassavirtaa ennustettuun kassavirtaan joko absoluuttisina lukuina tai prosentuaalisena poikkeamana.

Vapauttaa ja säästää resursseja

 • Tietoja voidaan tuoda rajoittamattomasta määrästä järjestelmiä.
 • Pääset eroon exceleistä kassavirtojen ennustamisessa.
 • Ei enää manuaalista tilitietojen ja laskujen läpikäyntiä ja likimääräisiä laskutoimituksia.

Antaa tarkan kuvan, kuinka paljon ja missä yrityksellä on kassavaroja

 • Kassavarat lasketaan automaattisesti tilisaldojen kautta koko organisaation laajuisesti.
 • Automaattinen tietojen konsolidointi esimerkiksi maittain tai pankeittain.

Auttaa kehittämään valuuttariskien seurantaa ja suojaamista

 • Valuuttamääräisten tilisaldojen ja ennustettujen kassavirtojen kautta laskettu valuuttapositio.
 • Suojausehdotukset lasketaan yrityksen suojauspolitiikan mukaisesti.

Tarjoaa kassaennusteratkaisun nopeasti ja edullisesti

 • Analyste CashForecastin käyttöönotto onnistuu ilman kallista ja aikaa vievää ohjelmistohanketta.

ANALYSTE OSAA KASSAENNUSTAMISEN

YLÖS