stock-1863880_1280

HAMK

HAMK on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa toimiva monialainen ammattikorkeakoulu tarjoten yhteensä 30 eri koulutusta 60:llä eri alalla.Opiskelijoita HAMK:ssa on noin 7200 ja henkilöstön jäseniä 750.

HAMK:ssa Analyste Bankingiin SaaS -ratkaisuun päädyttiin eri vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen. HAMK:lla on SaaS-muotoisena palveluna käytössä myös henkilöstöpalveluissa HR-järjestelmä ja matkalaskuohjelma. Tärkeimmät syyt Bankingin käyttöönotolle olivat HAMK:n mukaan käyttäjänhallinta ja turvallisuus, palvelun SaaS-muoto, ratkaisun helppokäyttöisyys sekä automatisoinnin vaivattomuus. Banking mahdollisti myös maksuliikenteen päivittämisen nykyaikaan. Myös automaattiset päivitykset nähdään SaaS-palvelussa suurena etu.

”Voimme suositella Banking SaaS -ratkaisua myös muille, sillä maksuliikenteen hoitaminen käy helposti ja raportointi on selkeää.”

Analyste Bankingin käyttöönoton yhteydessä HAMK tarkisti omat prosessinsa ja toimintatapansa sekä karsi turhia työvaiheita. HAMK:ssa siirryttiin reskontra- ja matkalaskuaineistojen automaattiseen lähettämiseen sekä luovuttiin lähetettävien laskujen hyväksynnästä. Prosessien tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että aineistot on tarkastettu ja hyväksytty jo lähtöjärjestelmissä ja tiedostot siirtyvät turvallisesti SecureERP API -toiminnolla Bankingiin lähetettäväksi. Muiden aineistojen osalta vastaava toimintatapa on työn alla ja niiden prosessit tarkastetaan.

HAMK logo