Iryna Tiumentseva by Shutterstock cash forecasting.jpg

Kassaennustaminen

Läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa kontrollia likviditeettiin

Kassaennuste on mille tahansa liiketoiminnalle kriittinen työkalu, riippumatta kassavirtojen luonteesta ja pankkitilin saldosta. Yrityksen on voitava tarvittaessa osoittaa ymmärryksensä likviditeetin tulevasta kehityksestä sekä kykynsä hallita maksuvalmiutta ja tililimiittejä.

Konsernitilien käytön yleistyessä, keskitettyjen luottolimiittien hallinnoinnissa on ensiarvoisen tärkeää saada näkyvyys tytäryhtiöiden jäsentilien tuleviin kassavirtoihin, ja niiden vaikutukseen kokonaisuuteen. Toisaalta tytäryhtiöiden paikallisilla, konsernitilien ulkopuolisilla pankkitileillä oleva saldo on "laiskaa rahaa" joka ei ole suoraan hyödynnettävissä keskitetysti, ja ilman laadukasta kassavirtaennustetta sen tarpeellisuudesta ei voida olla varmoja. Etenkin suurissa yrityksissä tuottamattomien käteisvarojen minimointi voi olla merkittävä osa käyttöpääoman hallintaa.  

Luotettava kassavirtaennuste vaatii ennustamisprosessin jatkuvaa kehittämistä. Ennusteen tarkkuuden seuranta on keskeinen kehittämistyökalu, sillä sen avulla voidaan tunnistaa mahdollisia ongelma-alueita, jotka aiheuttavat ennusteeseen epätarkkuuttaEsimerkiksi joidenkin tytäryhtiöiden ennusteet voivat olla jatkuvasti huonolaatuisia, tai huomataan, että tietyt asiakasryhmät maksavat jatkuvasti myöhässä. 

Kassaennustaminen Excelin laskentataulukoiden avulla on työlästä ja altista inhimillisille virheille, eikä se tarjoa läpinäkyvyyttä alkuperäiseen dataan. Tämä tekee reaaliaikaisesta ennustamisesta ja ennusteen laadun valvonnasta mahdotonta.  

 

Katso CashForecast demovideo tästä!

Valitse Analyste CashForecast, jos:

  • Haluat eroon taulukoista ja manuaalisesta työstä kassaennustamisessa
  • Kassaennusteesi ovat epätarkkoja ja vanhentuneita
  • Sinulla ei ole yksinkertaista ja helppoa näkymää yrityksesi maksuvalmiuteen
  • Sinun on parannettava konsernintasoista valuuttariskinhallintaa ja suojautumista
  • Haluat nopeita tuloksia

Analyste CashForecast- ratkaisun hyödyt

dollarin symboleita menossa säästöpossun sisälle

Säästät rahaa likviditeetin optimoinnilla

näyttö, jossa neljä riviä, joiden edessä on tähdet

Jatkuva näkyvyys maksuvalmiuteesi

taulukkotiedosto, jonka päälle on vedetty ruksi

Pääset eroon laskentataulukoista kassavirtaraportoinnissa

Analyste CashForecast -ratkaisun keskeiset piirteet

Monivaluuttainen kassaennuste

Monivaluuttainen kassaennuste

Monivaluuttainen kassaennuste päivä-, viikko- ja kuukausitasoilla. Joustava esitys oman organisaatiosi ennustetaulukosta. Tietojen syöttö sekä manuaalisesti että tiedostosiirtoina. Informaation tarkastelu graafisesti tai taulukkona.

Ennustelaskenta perustuu tiliotesaldoihin

Ennustelaskenta perustuu tiliotesaldoihin

Likviditeetti lasketaan automaattisesti tilisaldoista ja tulevista kassavirroista koko organisaatiolle. Joustava konsolidointi, esimerkiksi konsernitileittäin tai pankeittain.

Valuuttapositiot ja suojausehdotukset

Valuuttapositiot ja suojausehdotukset

Olemassaolevat tilisaldot ja ennustetut valuuttakassavirrat muodostavat valuuttapositioita. Konsernin suojauskäytäntöihin perustuvat suojausehdotukset voidaan lähettää rahoitusosastolle valuuttakauppapyyntöinä Analyste Dealing -moduuliin.

Ennusteiden ja positioiden konsolidointi eri hierarkiarakenteissa

Ennusteiden ja positioiden konsolidointi eri hierarkiarakenteissa

Seuraa konsolidoitua maksuvalmiutta ja kassavirtaa pankki-, maa-, koontitili- tai hierarkiatasolla, esimerkiksi divisioonittain. Joustavat suodatusmahdollisuudet ja tietojen esittäminen graafisessa muodossa ja taulukoissa.

Tietojen tuonti mistä tahansa reskontrajärjestelmästä ja pankkien tiliotteilta

Tietojen tuonti mistä tahansa reskontrajärjestelmästä ja pankkien tiliotteilta

Integroi tarvittavien tietojen syöttö CashForecastiin. Tuettuja muotoja ovat csv, MT940/MT942, CAMT jne. Automaattinen tiliotteiden tuonti Analyste Bankingista tai olemassa olevilla pankkiliittymillä.

Ennusteen tarkkuuden seuranta millä tahansa hierarkiatasoilla

Ennusteen tarkkuuden seuranta millä tahansa hierarkiatasoilla

Seuraa ennusteiden kehittymistä yksikkö- tai maa- tai koko yrityksen tasolla. Vertaa ennusteita toteutuneeseen kassavirtaan, analysoi muutoksia ja tunnista ennustamisprosessin ongelmakohdat.

Katso, mitä mieltä Uponor on Analyste CashForecastin käytöstä

analyste_uponor_finnish-1

Viimeisimmät kirjoitukset aiheesta cash management

Kriisinhallinta: Miksi kassanhoito ja rahoitus ovat ratkaisevia elpymiselle
Kriisinhallintastrategian käyttöönotto on nyt ykkösasia niin ihmisille, yrityksille kuin hallituksillekin. Yrityksen selviytymiskykyjen...
Lue lisää
Mitä gateway-yhteyksiä Analyste voi tuoda asiakkaille?
Global gateway -ratkaisut ovat pankkien tarjoamia, single point of entryn kaltaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakas kykenee yhden pankkiyhteyden...
Lue lisää
Analyste Banking 19.2 -version uudet piirteet
Analyste Banking -palveluun on tullut versiopäivitys ja tässä blogikirjoituksessa kerromme tarkemmin, millaisia piirteitä voimme päivityksen myötä...
Lue lisää