analyste-banking-op1-bg

JOUSTAVA MAKSULIIKENTEEN JA KASSAENNUSTAMISEN PALVELUKOKONAISUUS KESKISUURELLE YRITYKSELLE

CORPORATE

Miten tärkeitä maksuvalmiuden varmistaminen sekä sujuva maksuliikenne ovat yrityksellesi?

Tuottavuuden parantaminen, säännösten noudattaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen sisäisessä toiminnassa ovat monelle yritykselle tärkeitä tavoitteita. Etenkin maksuliikenteen prosessien toimivuus ja turvallisuus on elintärkeää niin taloushallinnolle kuin koko yritykselle. Maksaminen ja pankkien kanssa asioiminen ovat kuitenkin suuressa murroksessa. Pankit avaavat rajapintojansa, ja yksittäiset yritykset pystyvät saamaan yhä parempia ratkaisuja omiin tarpeisiinsa hyödyntämällä markkinoilla olevia maksuliikenne- ja kassahallintaratkaisuja. Kansainvälinen toiminta ei enää vaadi suoria paikallisia pankkiyhteyksiä eikä maksuliikenteen hoitoon tarvitse kulua juuri lainkaan työaikaa.

Maksuvalmiuden ennakointia tehdään yllättävän monessa yrityksessä Excelillä, ja se vie turhaa työaikaa. On myös tavanomaista, että ennusteessa huomioidaan vain yhdessä järjestelmässä olevaa tietoa, ja kokonaisuus jää hahmottamatta.

CashForecast avaa jatkuvan näkyvyyden maksuvalmiuteen ja kassaennusteeseen.

CashForecast_FI

Analyste Banking auttaa maksamisen automatisoinnissa ja vähentää käsin tehtäviin työvaiheisiin kuluvaa aikaa.

Banking_FI

Miksi maksuliikenne- ja ennustamisprosesseja kannattaa haastaa?

Monella uudella asiakkaallamme on jo jonkinlainen maksuliikenne- ja kassaennustamisprosessi käytössään. Työ saattaa kuitenkin olla hidasta ja sisältää paljon manuaalisia työvaiheita, mikä on riskialtista niin sisällön kuin ajoituksen kannalta. Anna meidän auttaa!

Lue lisää SaaS-pilvipalvelusta

Vaikka esimerkiksi maksatus toimisi automaattisesti suoraan taloushallinnon järjestelmästä pankkiin, käyttäjähallintaa tai esimerkiksi tapahtumien lokitietoja ei usein jää talteen. Pelkän verkkopankin tai maksuaineistoja lähettävän taloushallintojärjestelmän varassa oleminen tuo myös mukanaan yllättäviä haasteita sekä kuluja etenkin useamman pankin kanssa toimittaessa. Monet taloushallinnon järjestelmät ovat myös turhan jähmeitä ja niiden muutokset niin kalliita, että esimerkiksi tiliöinti jää maksuliikennehoitajan manuaaliseksi työksi.

 • Kuinka paljon aikaa kuluu, kun maksuaineistoja ladataan manuaalisesti?
 • Kenellä on oikeus liikutella ja jopa muuttaa maksuja?
 • Miten varmistetaan muuttumattomuuden suoja?
 • Missä nähdään, kenen toimesta ja milloin maksuaineistoja on käsitelty?
 • Miten paljon aikaa kuluu esimerkiksi tilitarkastuksiin?
 • Sattuuko virheitä ja onko olemassa mahdollisuutta väärinkäytöksiin?
Kassaennuste käsityönä – heikoin tuloksin

Vaikka kassaennustamisen tehostamiseen on monenlaisia ratkaisuja, moni yritys tekee kassaennustamista vielä Excelillä. Syynä voi olla esimerkiksi se, että monet kassaennustamisen työkalut eivät ole joustavia ja mahdollista tietojen yhdistämistä useammasta lähteestä tai järjestelmästä. Manuaalinen työ ja tietojen kerääminen eri järjestelmistä ja pankkiohjelmistoista johtaa kuitenkin pahimmillaan jopa tuntien turhaan työhön joka viikko. Manuaalinen työ on hidasta ja käsin kerätty raportti vanhenee nopeasti, kun esimerkiksi reskontraan rekisteröityy uusia laskuja.

Maksuvalmiuden varmistaminen on elintärkeä asia kasvuyritykselle – myös tilanteessa, jossa haetaan vaikkapa lainaa tai sijoituksia. Valmis ja laadukkaasti tehty kassaennusteraportti helpottaa lainaa myöntävän tahon päätöksentekoa ja antaa hakijalle uskottavuutta.

analyste-banking

Jos väitteet kuulostavat tutuilta, täytä yhteystietolomake sivun lopussa

 • Manuaaliset, toistuvat työvaiheet vievät huomiosi muulta liiketoimintaa tukevalta työltä
 • Haluat nykyaikaistaa työskentelytapoja yrityksessäsi
 • Yrityksesi taloushallinnon toimintaympäristö on muuttumassa, ja nyt on aika tarkastella työkaluja ja prosesseja
 • Yritys tai tilintarkastaja on tunnistanut nykyiseen toimintamalliin liittyviä riskejä
 • Maksuliikenne ja likviditeettiennustaminen on hajautettua ja kaipaa keskittämistä
 • Intressiryhmät, kuten rahoittajat, edellyttävät yritykseltä uskottavaa kassavirtaennustettad
 • Tarvitset nykyistä luotettavamman ja jatkuvamman näkyvyyden yrityksen maksuvalmiuteen

Saas-pilvipalvelun hyödyt

Miten pilvipalvelu eroaa paikallisesti asennetusta ratkaisusta?

SaaS (Software as a Service) eli ohjelmiston käyttö palveluna on yleistyvä käsite. Se sisältää paljon muutakin kuin vanhan ratkaisun siirtämistä pilveen. SaaS-palvelussa ohjelmistotalosta tulee palveluntarjoaja.

Konkreettinen ero lisenssiohjelmiston ja pilvipalvelun välillä on se, että pilvipalvelussa esimerkiksi päivitykset sisältyvät kokonaisuuteen, eikä version päivityksistä tule projekteja. Oman IT:n vastuulle jäävät IT:n ydintoiminnot, eikä heidän tarvitse enää hoitaa päivittäistä tukea pilvipalveluina hankituista ratkaisuista.

Toinen merkittävä ero on se, että modernissa työelämässä ratkaisuja pitää pystyä käyttämään eri paikoista eri aikaan. Yhdelle työkoneelle asennettu, klo 8-17 käytössä oleva ratkaisu ei ole toimiva. On pystyttävä kertomaan ja näyttämään toteen, mitä eri käyttöoikeuksilla ”saa” tehdä ja missä järjestyksessä, esimerkiksi missä käyttäjäryhmässä voi hyväksyä yrityksen maksuja. Nykypäivää on, että poikkeustilanteet voidaan hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Pilvipalvelussa puhutaan aina turvallisuudesta. Pilviratkaisut ovat turvallisempia kuin yksittäisten yritysten palomuurit ja tietoturvaratkaisut.

analyste-banking
 • Nopea ja vaivaton käyttöönotto
 • Selkeä käyttöliittymä, ajasta ja paikasta riippumaton
 • Joustava suomenkielinen asiakaspalvelu
 • Organisaatiosi tarpeisiin mukautuva ratkaisu
 • Helpot integraatiot
 • Versiopäivitykset ja asiakastuki sisältyvät palvelun kuukausihintaan
 • Maksat vain tarvitsemistasi ominaisuuksista

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja sovitaan demo!

Halutako kuulla lisää ratkaisuistamme?

Täytä oheinen lomake, niin sovitaan demo

Ratkaisu sujuvaan ja luotettavaan maksuliikenteeseen

Analyste Banking on maksuliikenteen automatisointiin tarkoitettu monipankkiohjelmisto.

otayhteytta-tausta

ANALYSTE OSAA MAKSULIIKENTEEN

Ota yhteyttä