Kichigin by Shutterstock.jpg

Trade Finance

Pankki- ja emoyhtiötakausten tehokas hallinta

Erityisesti projektiliiketoimintaa tekevät yritykset joutuvat osana hankkeitaan antamaan asiakkailleen ja muille sidosryhmille takauksia sopimus- ja muiden velvoitteiden täyttämisestä. Jokapäiväisen liiketoiminnan elinehtona olevat takausvelvoitteet muodostavat yritykselle taseen ulkopuolisen riskin, ja prosessi perustuukin tarkasti määriteltyyn rakenteeseen sekä riittävillä valtuuksilla varustettujen henkilöiden osallistumiseen.

Takauksen myöntäminen on yksi asiakassopimuksen muodostumisen viimeisistä vaiheista, eikä hanketta voida käynnistää ilman sitä. Siksi rahoitusosaston on tukiorganisaationa pystyttävä keräämään tarvittavat tiedot ja käsittelemään takaushakemukset ilman tarpeetonta viivettä. Ilman keskitettyä ratkaisua organisaation eri osissa syntyneiden vastuiden hallinta ja seuranta hankaloituu. Täysin sähköinen takauksenhallintaprosessi tarjoaa myös jatkuvan näkyvyyden tietoihin takausten tilasta, ja tukee niiden oikea-aikaista vapauttamista turhien pankkikulujen välttämiseksi.

Hyötysi Analyste Guarantees -ratkaisusta

kolme erikokoista ja eriväristä ratasta

Hakemukset, käsittely ja dokumenttien hallinta yhdessä paikassa

tietokoneruutu, jossa neljä riviä, joiden edessä tähti

Jatkuva näkyvyys annettujen takausten määriin ja limiittien käyttöasteeseen

säästöpossun sisään menee dollarin symboleita

Vähemmän manuaalista tiedon syöttämistä ja jakamista - vähemmän virheitä

taulukkotiedosto, jonka päälle on vedetty ruksi

Yllätä tilintarkastajat käyttämällä vähemmän laskentataulukoita

Analyste Guarantees -ratkaisun keskeiset piirteet

Pankki- ja emoyhtiötakausten käsittely

Pankki- ja emoyhtiötakausten käsittely

Tytäryhtiöt voivat hakea pankki- tai emoyhtiötakauksia joko paikallisesti tai syöttämällä hakemuksen keskitetylle Trade Finance -osastolle. Takauksen tilaa ja sisältöä voi seurata järjestelmässä.

Hakuprosessi

Hakuprosessi

Käyttäjät täyttävät ja lähettävät konsernin määrittelemän kaavakkeen Trade Finance -vastuutiimille, joka käsittelee ja antaa takauksen tai hakee sen ulkoiselta takauslaitokselta.

Keskitetty tai hajautettu takausmalli

Keskitetty tai hajautettu takausmalli

Ratkaisu tukee sekä konernitasolla keskitettyä takausmallia että hajautettua paikallisten toimijoiden kanssa toteutettavaa takausmallia. Hakemukset voidaan käsitellä ratkaisun avulla tai syöttää tietokantaan valmiina takauksina.

Joustava hyväksyntämalli

Joustava hyväksyntämalli

Tarvittavat yhden tai useamman käyttäjän hyväksynnät takauksille voidaan toteuttaa ratkaisussa joustavasti.

Liitedokumenttien tallentaminen pilvipalvelussa

Liitedokumenttien tallentaminen pilvipalvelussa

Käyttäjät voivat liittää tarvittavat sopimus- ja muut dokumentit takaushakemuksiin ja valmiisiin takauksiin.

Lue, mitä sanottavaa Aggrekolla on Analyste Trade Financen käytöstä

Viimeisimmät kirjoitukset blogissamme

Kriisinhallinta: Miksi kassanhoito ja rahoitus ovat ratkaisevia elpymiselle
Kriisinhallintastrategian käyttöönotto on nyt ykkösasia niin ihmisille, yrityksille kuin hallituksillekin. Yrityksen selviytymiskykyjen...
Lue lisää
Mitä gateway-yhteyksiä Analyste voi tuoda asiakkaille?
Global gateway -ratkaisut ovat pankkien tarjoamia, single point of entryn kaltaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakas kykenee yhden pankkiyhteyden...
Lue lisää
Asiakkaan kanssa
Lauri Bergström kertoo työpäivästään Analystellä Kello pärähtää soimaan klo 6:00. Lievästi sanottuna väsyttää. Uni on tullut edellisenä iltana...
Lue lisää