act-sample-bg14_small

Kotimainen välittäjäpankki

Kotimainen välittäjäpankki

  • Kotimainen asiakaspankki välittää maksutiedostot ulkomaisille pankeille SWIFT-verkoston kautta (maksutoimeksianto MT101)
  • Kansainvälisinä maksuina pankeille lähetettävät maksut
  • Ulkomaisessa pankissa sijaitsevan tilin tiliotteen hakeminen (MT940)
Domestic_FI

Hyödyt

  • Helppo ottaa käyttöön: sopimukset kotimaisten ja ulkomaisten pankkien kanssa
  • Paikallis- ja ulkomaanmaksut eri valuutoissa ERP-järjestelmistä
  • Ulkomaisten tiliotteiden hakeminen ja käsitteleminen samaan tapaan kuin kotimaisista pankeista haettuna

Haitat

  • Palvelun hinta voi olla korkea suuremmissa transaktiomäärissä
  • Sisäisiä, maakohtaisia maksumenetelmiä ei tueta