Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet

01.10.2019 av Analyste

Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver

cashmanagement

Open Banking – Multibanking 2.0 eller något mer?

06.03.2019 av Analyste

Open Banking har varit ett ämne som har varit oundvikligt att  lägga märke till i diskussioner kring Banking och Fintechs. Man kan säga att det finns

general

Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?

19.11.2018 av Analyste

Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas

CashForecast, cashmanagement

Teknologin ändrar på hur vår framtida ekonomi ser ut

02.11.2018 av Analyste

Den digitala ekonomin brukade kallas för internet-ekonomin och ansågs länge vara en helt annan sak än den traditionella ekonomin. Terminologi såsom

digital economy, general