THAMMANIT PANOMSUK by Shutterstock-1

Cash Management

Douglas Antionne Gartrell by Shutterstock.jpg pakattu

Payment Automation

Om du kämpar med att samla in godkännanden, och vill minska tidskrävande manuella processer, bli papperslös, växa snabbt och minimera dina manuella betalningsprocesser samt försäkra dig om överensstämmelse, då kan det vara dags att utforska lösningar för betalningsautomatisering.

AntonKarlik by Shutterstock.jpg pakattu

Account Reporting

Kontorapporteringsprocessen är ofta mer komplex och tidskrävande än vad den skulle behöva vara. Den enkla uppgiften att hämta data i realtid och utdrag från banker och skicka den till alla funktioner inom organisationen som förlitar sig på färsk data borde inte ta lång tid, inte ens inom stora internationella företag. Automatisering och transparens och även digital åtkomst till gamla kontoutdrag bör vara den drivande kraften för att förbättra processerna hos företag av alla storlekar.

Iryna Tiumentseva by Shutterstock cash forecasting.jpg pakattu

Cash Forecasting

Likvida medel är en betingelse som innebär välmående för alla bolag. Ni bör inte enbart försäkra er om att det finns tillräckligt, utan även fördela likviditeten i hela organisationen på det mest effektiva sättet. En förutsättning för professionell hantering av likvida medel är en prognostisering som ger er insyn i nuvarande- och framtida åtaganden som påverkar eran likviditet.

FooTToo by SHutterstock netting.jpg pakattu

Netting

Dotterbolag till multinationella bolag interagerar vanligtvis med varandra kommersiellt. Om dotterbolagens inhemska valuta skiljer sig från varandra, så kan de multilaterala affärerna resultera i komplex fakturahantering som bär på en stor valutarisk.

COMPANY

EFFEKTIVA BETALNINGSTRANSAKTIONER FÖR SMÅ FÖRETAG

CORPORATE

EN KOMPLETT LÖSNING FÖR CASH FORECASTING OCH GRÄNSSNITT TILL BANKER FÖR MEDELSTORA FÖRETAG

ENTERPRISE

HJÄLPER TREASURIES I STORA- OCH INTERNATIONELLA KONCERNER ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH ATT INTEGRERA BANKING DATA I LIKVIDITETSHANTERINGSPROCESSEN

Senaste blogginlägg om cash management

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs