Douglas Antionne Gartrell by Shutterstock.jpg pakattu

Betalningsautomatisering

Om du kämpar med att samla in godkännanden, och vill minska tidskrävande manuella processer, bli papperslös, växa snabbt och minimera dina manuella betalningsprocesser samt försäkra dig om överensstämmelse, då kan det vara dags att utforska lösningar för betalningsautomatisering.

AP-automatisering och att se över dina kontons betalningsprocesser är viktigt, men om ditt sätt som du utför dina betalningar och hanterar flera betalningsalternativ inte är optimerade, så får du inte de fördelar som du är ute efter. För de flesta företag så är säkerställande av att fakturor betalas i tid det enda måttet på framgång, oavsett kostnaden. Det är svårt att argumentera för ändring innan man definierar processen och utvärderar hur mycket bättre det skulle vara med betalningsautomatisering.

Skickande av betalningsmaterial till ett internationellt nätverk av flera olika banker kan automatiseras i linje med de behov för varje organisation. Genom att utnyttja lösningar för betalningsautomatisering, så kan organisationers finansiella ledningsgrupper driva mer produktiva uppgifter istället för att genomföra rutinuppgifter samt övervakning. Dessutom bör betalningslösningar ha integrerad användarhantering som garanterar åtskillnad av ansvar, verifieringskedjor, lagring av dokument, samt loggar med revisionsberedskap.

Det här är en del av Banking-tjänsten. Läs mer om Analyste banking här.

Utforska hur våra tjänster kan stödja er verksamhet utomlands

Via inhemsk förmedlande bank

För småföretags behov utomlands. Till exempel, ett företags överföring av likviditet från utländska banker. Standard SWIFT-kontorapportering från banker.

Läs mer

Gateway sammanlänkning med multinationella banker

För företag med omfattande krav att hantera stora batchbetalningar med fullständiga och omfattande redovisningskrav per land.

Läs mer

Här kan du se vad Bonava har att säga om Banking

analyste_bonava_fruotsi-1

Senaste blogginlägg om cash management

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs