Iryna Tiumentseva by Shutterstock cash forecasting.jpg pakattu

Cash Forecasting

Likvida medel är en betingelse som innebär välmående för alla bolag. Ni bör inte enbart försäkra er om att det finns tillräckligt, utan även fördela likviditeten i hela organisationen på det mest effektiva sättet. En förutsättning för professionell hantering av likvida medel är en prognostisering som ger er insyn i nuvarande- och framtida åtaganden som påverkar eran likviditet.

Då cash pooling blir allt mer populärt, så betonas vikten av insyn i kassaflöden från dotterbolagens transaktionskonton och deras påverkan på huvudfunktionen. Tvärtom så är likvida medel som finns på konton utanför pooling-strukturen otillgängliga för konsoliderad likviditetshantering och bör minimeras. I synnerhet stora företag kan ha en större summa av stillastående medel och att minimera denna summa kan vara en stor nyckel för ökad insyn i organisationens saldon för likvida medel.

Tillförlitlig kassaflödesprognostisering kräver kontinuerlig utveckling av prognostiseringsprocessen. En nyckel är att följa prognosers egentliga ackuratess. Uppföljning gör det möjligt för er att identifiera potentiella problemområden och att fokusera på att förbättra dessa. Dessa problemområden kan innefatta vissa prognosers dåliga kvalitet från dotterbolag eller de konstant sena betalningarna från en viss grupp av kunder.

Manuell prognostisering genom Excel kalkylblad går långsamt och riskerar mänskligt felande och beslut, för att inte nämna att det också gör prognostisering i realtid och uppföljning av prognosers ackuratess till praktiskt taget omöjliga uppgifter.

Det här är rätt lösning för er om:

  • Ni vill bli av med kalkylblad och manuellt arbete inom cash forecasting
  • Era cash forecasts är oprecisa och föråldrade
  • Ni inte har en översikt online av hur mycket och var ni har likviditet
  • Ni behöver förbättra er koncernomfattande hantering av valutaexponering och säkring
  • Ni vill ha snabba resultat

Era fördelar med Analyste CashForecast

Spara pengar, spargris

Spara pengar genom en förbättrad hantering av likviditet

screen-inverted

Analysera betalningsförmåga

inga kalkylblad

Bli av med kalkylblad från cash flow rapporteringen

Huvudfunktioner i Analyste CashForecast

Kassaflödesprognostisering med flera valutor

Kassaflödesprognostisering med flera valutor

Kassaflödesprognostisering med flera valutor dagligen, veckovis, månadsvis. Flexibel design av erat bolags egna prognostiseringsstruktur. Manuell och filbaserad datainmatning. Prognosdata visas i grafer och tabeller.

Likviditet från banksaldon

Likviditet från banksaldon

Likviditet automatiskt beräknad från alla banksaldon inom hela organisationen. Flexibel konsolidering, exempelvis i pooler och banknivåer.

Valutapositioner med säkringsförslag

Valutapositioner med säkringsförslag

Befintliga banksaldon och prognostiserade flöden för utländsk valuta konstituerar valutapositionerna. Säkringsförslag, baserade på bolagets säkringspolicy kan skickas som säkringsförfrågningar till treasury via en länk till Dealing-modulen.

Konsolidering av prognoser och positioner över hierarkiska strukturer

Konsolidering av prognoser och positioner över hierarkiska strukturer

Se konsoliderad likviditet- och kassaflödes-data genom banker, länder, cash pooler eller bolagshierarki som t.ex. olika avdelningar. Flexibla filtreringsalternativ och översikt av data i grafer och tabeller.

Dataimportering från obegränsat antal huvudböcker och bankutdrag

Dataimportering från obegränsat antal huvudböcker och bankutdrag

Integrera Analyste med era essentiella dataflöden. Format som stöds inkluderar CSV, MT940/MT942, CAMT, etc. Automatisk importering av bankutdrag via Analyste Banking eller genom existerande gränssnitt för banker.

Spårning av prognosers ackuratess på alla hierarkiska nivåer

Spårning av prognosers ackuratess på alla hierarkiska nivåer

Följ hur prognoser har utvecklats över tiden för en enstaka enhet, ett land eller hela konsernen. Jämför prognoser med realtidsdata på kassaflöden, analysera skillnader och identifiera problemområden

Se vad Uponor har att säga om Analyste CashForecast

analyste_uponor_swedish

Inlägg om cash management

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs