AntonKarlik by Shutterstock.jpg pakattu

Account Reporting 

Kontorapporteringsprocessen är ofta mer komplex och tidskrävande än vad den skulle behöva vara. Den enkla uppgiften att hämta data i realtid och utdrag från banker och skicka den till alla funktioner inom organisationen som förlitar sig på färsk data borde inte ta lång tid, inte ens inom stora internationella företag. Automatisering och transparens och även digital åtkomst till gamla kontoutdrag bör vara den drivande kraften för att förbättra processerna hos företag av alla storlekar.

Kodningen av kontoutdrag är ett enkelt och bestående sätt att effektivisera bearbetningen av kontoutdrag. Det hjälper företag att utföra redovisning i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper. Automatisk kodning automatiserar bearbetningen av kontoutdrag, reducerar behovet av manuellt arbete och eliminerar misstag i bearbetningen av återkommande transaktioner. Kodningen av nästan alla transaktioner kan automatiseras genom att sätta upp några enkla regler. Användare behöver endast koda exceptionella transaktioner, och kodningens ackuratess ökar då mänskliga misstag minskar. Mycket tid sparas då anställda inte behöver utföra lika många dagliga uppgifter som tidigare.

Genom att se över kontoavstämningen, så finns det många sätt att göra processen effektivare. Till exempel, uppföljning och rapportering av kodade kontoutdrag möjliggör att poster specifikt i huvudböcker delas mellan multibank-systemet och redovisningsprogramvaran.

Det här är en del av Banking-tjänsten. Läs mer om Analyste banking här.

Utforska hur våra tjänster kan stödja er verksamhet utomlands

Via inhemsk förmedlande bank

För småföretags behov utomlands. Till exempel, ett företags överföring av likviditet från utländska banker. Standard SWIFT-kontorapportering från banker.

Läs mer

Gateway sammanlänkning med multinationella banker

För företag med omfattande krav att hantera stora batchbetalningar med fullständiga och omfattande redovisningskrav per land.

Läs mer

Se vad Bonava har att säga om Analyste Account Reporting

analyste_bonava_fruotsi-1

Senaste blogginlägg om cash management

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs