FooTToo by SHutterstock netting.jpg pakattu

Nettning

Dotterbolag till multinationella bolag interagerar vanligtvis med varandra kommersiellt. Om dotterbolagens inhemska valuta skiljer sig från varandra, så kan de multilaterala affärerna resultera i komplex fakturahantering som bär på en stor valutarisk.

Det mest effektiva sättet att skära ner på betalningskostnader är att i första hand inte göra betalningarna. Det är vad nettning gör, det eliminerar de flesta koncerninterna betalningarna över det externa banking-systemet. Ytterligare så kommer även nyttjande av nettning ofta leda till förbättring inom andra områden då nettningssystemet för med sig operativ disciplin genom hela koncernen.

Nettning reducerar även värdetransport och centraliserar hanteringen av valutahandeln till huvudkontoret, vilket gör det till ett essentiellt verktyg för att öka effiktiviteten inom pengalogistiken.

Era fördelar med Analyste Netting

spara pengar, spargris med euro och dollar

Operativa besparingar genom minskat antal betalningar

omvärd prissättning, kalkylator med dollar symbol

Spara in på transaktionskostnader för FX genom nettning av valutaflöden

checklista, bättre disciplin

Förbättrad disciplin inom interna betalningar

Huvudfunktioner i Analyste Netting

Fordrings- eller betalningsdriven nettningsmodell

Fordrings- eller betalningsdriven nettningsmodell

Deltagare rapporterar deras fordringar för att säkerställa att fakturorna betalas innan förfallodagen. Alternativt så kan betalningar rapporteras för att tillåta betalaren att hantera vad som inkluderas i nettningen.

Nettningsalternativ: full nett, home gross, currency net eller currency gross

Nettningsalternativ: full nett, home gross, currency net eller currency gross

Använd olika nettningsregler för olika affärsenheter baserat på lokalt regelverk. Fullt nettningsresultat i en enda transaktion med inhemsk valuta per enhet. De avancerade nettningsalternativen tillåter sofistikerade valutaspecificerade regler.

Flexibel definition av nettningscykler

Flexibel definition av nettningscykler

Ställ flexibelt in datum för start, inlämning, avslut och överenskommelse, välj enheterna som ska inkluderas i varje cykel, och om nödvändigt använd överlappande cykler.

Betalningar från 3:e part

Betalningar från 3:e part

Inkludera tredje part i er betalningsdrivna nettning, exempelvis leverantörer.

Import och export

Import och export

Importera fordringar eller betalningar direkt i nettning för att undvika manuell inskrivning. Exportera de nettade fakturorna för ERP-avstämning och skapa betalningsfiler.

Läs vad Cargotec har att säga om Analyste Netting

Inlägg om cash management

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs