THAMMANIT PANOMSUK by Shutterstock.jpg pakattu

Aggreko

Aggreko, med huvudkontor I Glasgow är den ledande globala leverantören av elverk, uppvärmning och nedkylning. Företaget som är grundat 1962 har växt från en liten lokal verksamhet till ett globalt företag under 50 verksamma år. Med 208 platser och över 9,666 MW i genereringskapacitet, så sysselsätter Aggreko mer än 7000 personer i hela världen, och erbjuder global räckvidd och lokal expertis för sina kunder världen över.

Aggrekos Treasury team använde tidigare Excel-kalkylblad för att hålla reda på obligationer och garantier som de utfärdat. Med flera personer som hade tillgång till kalkylbladet så var det svårt att upprätthålla datans integritet.

“Analyste garantier har revolutionerat underhållet av och tillgången till denna data för Aggreko Treasury”

Som Aggrekos Group Treasury Manager Carol Power konstaterade, “Analyste garantier har revolutionerat underhållet och tillgången till denna data för Aggreko Treasury”. Med Analystes auktoriseringsmodul så kan Aggreko fördela arbetet med att underhålla datan med dess affärsenheter, vilket tillåter dem att direkt mata in obligations- och garantiförfrågningar, få dem godkända regionalt som krävs enligt företagets policy, och sedan lämpligt hanterade av Group Treasury. Samt även eliminera Excel-kalkylblad i Treasury, Analyste hjälper med att eliminera alla kalkylblad som affärsenheterna underhöll lokalt för deras egna garantier.

Genom att erbjuda en plattform som möjliggör simultan redigering och uppdatering av data, så har Analyste markant förbättrat datans integritet som hanteras inom företaget. Ytterligare så har det förbättrat rapportering, vilket gör det enklare att rapportera på en mängd olika sätt.

“Det är en markant förbättring av datans integritet.”

1aggreko

Carol_Power

Carol Power

Group Treasury Manager hos Aggreko