THAMMANIT PANOMSUK by Shutterstock.jpg pakattu

Cargotec

Cargotec är en ledande leverantör av lasthanteringslösningar med ca. 11,000 anställda och verksamma i över 100 länder. Cargotec har använt Analyste sedan 2007. Nettningsmodulen har aktiverats hos Cargotec 2012.

Mikko Myyrä, Director:

“Från Treasurys synvinkel, så kräver nettning inte längre tid eller manuellt arbete. Rapporterna är användarvänliga och treasurys betalningar är automatiskt tillgängliga för bearbetning till banker via TMS. Det är väldigt enkelt att kontrollera att resultaten är ok.”

En majoritet av användarna av Analystes nettning är dotterbolags representanter som rapporterar deras interna fakturor i nettningscykeln, granskar deras motparters fordringar, och införlivar nettningsresultatet i deras huvudböcker. Utöver den allmänna användarvänligheten så värdesätter Cargotecs dotterbolagsanvändare speciellt det flexibla stödet för filbaserad dataöverföring. Gränssnitten mellan Analyste nettning och Cargotecs ERP-system (SAP) för importering av interna fakturor i nettningscykeln, samt auto-clearing av dem i ERP:t efter nettningscykeln har varit kompletta.

Analyste nettningsmodul har hjälpt Cargotec att sköta nettningsprocessen med minimalt manuellt arbete hos dotterbolagen samt i Treasury.

“Vi spenderar nästan ingen tid alls på nettning nuförtiden.”

Cargotec-1-compressor

 

Mikko_Myyrä

Mikko Myyrä

Director, Treasury hos Cargotec