THAMMANIT PANOMSUK by Shutterstock.jpg pakattu

Metso

Metso är världens ledande företag inom gruv- och massaindustrierna och inom flödeskontroll. Med närvaro i ca. 50 länder och över 90 service centers, sysselsätter Metso 14 000 personer världen över.

Analyste har under 14 år hjälpt Metsos treasury med att fokusera på att skapa värde. Faktiskt så var den allra första prototypen av Analyste Treasury-modulerna inbyggd i Metso Treasury och sedan dess så har den utvecklats till en ledande Business-to-Treasury lösning efter bästa praxis.

“Vi behöver inte spendera tid på att samla information eller hantera transaktioner manuellt.”

Treasurer Minna Helppi förklarar: “Med effektiviserad rapportering och onlinetjänster för dotterbolagen så behöver vi inte spendera tid på att samla information eller hantera transaktioner manuellt.”

Centraliserad kontroll av FX-risker.

Analyste stödjer dotterbolagen med att identifiera och säkra exponering för utländsk valuta så fort som de uppstår. Det hjälper koncernen att hålla fast vid hedgingpolicyn och ger en sömlös verifieringskedja för alla transaktioner.

“Med en global synlighet över likviditet och framtida kassaflöden, så har vi kunnat fördela pengar där det verkligen är nödvändigt. Samtidigt så har vi minskat summan av overksamma pengar anmärkningsvärt genom hela koncernen”, avslutar Helppi.

“Ett verktyg som skapar värde för treasury.”

rsz_metsocorporation-400_1

 

Minna_Helppi

Minna Helppi

Group Treasurer hos Metso