analyste-banking-op1-bg

EFFEKTIVA BETALNINGSTJÄNSTER FÖR SMÅ FÖRETAG

COMPANY

Förbättra produduktiviteten, enligheten och öppenheten.

Analystes verktyg hjälper med att automatisera betalningar och reducera tiden som spenderas på manuella processer.
Våra lösningar har validerats under en lång tids daglig användning av nästan 2000 företag.

Banking_SV

Inom banking, så är integrering bästa praxis. Betalningsprocessen är transparent och i enlighet med regelverk samt med interna kontrollkrav.

Åtkomstkontroll

Hantering av användarrättigheter baserat på roller och användarprofiler tillåter användare av banking-tjänsten att bli beviljade åtkomst endast till den nödvändiga funktionaliteten. Rätten att skapa användare kan beviljas en annan individ än den som hanterar deras åtkomsträttigheter, detta för att undvika riskabla arbetskombinationer.

Materialspecifika processer

Processerna för elektroniska godkännanden och överföring kan specificeras per batch för att säkerställa att varje typ av innehåll hanteras på lämpligt sätt före inlämning till bankerna. Det elektroniska godkännandet kan styras ytterligare genom att definiera användarspecifika godkännandegränser för en viss batch eller för en enskild betalning.

Händelselogg

Logguppgifter sparas automatiskt i systemet. De kan användas för att tillhandahålla retroaktiv verifiering av betalningsbatch och datahämtning, ändringar i serviceinställningar, ändringar till användare och deras åtkomsträttigheter samt inloggningsaktivitet.

Ta kontroll över betalningar och kontorapportering med Analyste Banking!

analyste-banking

Material insamlat från banken

 • Inkommande betalningar med referenser
 • Bankkontoutdrag
 • Intradagssaldon och intradagstransaktioner
 • Feedback från skickade betalningar

Alternativt

 • Finvoice e-fakturor
 • Feedback från skickade Finvoice e-fakturor

Material skickade till banker

 • SEPA-betalningar
 • Lönematerial
 • Valutabetalningar

Alternativt

 • Omedelbara betalningar
 • Finvoice e-fakturor

Molnbaserad SaaS som leveransmodell

Läs mer om SaaS

Hur en molntjänst skiljer sig från en lokalt installerad lösning?

En konkret skillnad mellan en installerad licens och en molntjänst är att programuppdateringar är automatiska och ingår i molntjänstens serviceavtal, vilket inte kräver ytterligare åtgärder för kunden. Användning av en molntjänst involverar minimala IT-resurser, om ens några.

På en modern arbetsplats måste avvikelser vara möjliga att hanteras oberoende av tid och plats. Ni kan logga in på molnet från vilken enhet som helst, eftersom den inte är beroende av en viss arbetsstation. Uppgifter och rättigheter för enskilda användare definieras utifrån deras roll, vilket förenklar nödvändig kontroll och verifiering.

Säkerhet i molnet

För en SaaS-leverantör är säkerhet och prestanda alltid av största vikt. Generellt erbjuder molntjänster bättre säkerhet än vad enskilda organisationer kan tillhandahålla i sina egna miljöer. Tack vare stordriftsfördelar kan molntjänstleverantörer investera i att uppfylla säkerhets- och prestandakrav på en nivå som helt enkelt inte skulle ge mening för slutanvändarna själva.

Införande och användning

 • Snabb och enkel implementering
 • En genuin molntjänst med ett intuitivt användargränssnitt
 • En lösning som anpassar sig efter eran organisations behov
 • Enkel integrering med olika finansiella hanteringssystem
 • Kostnadseffektiv, ingen brukskostnad för konsultering
 • Professionell kundservice, nära till hands
 • Ni betalar endast för funktionerna som ni behöver

Flexibel och mångsidig

 • Konfigurationer kan justeras direkt i gränssnittet
 • Automatiska felmeddelanden direkt till eran inkorg
 • Omfattande och förseglade loggar
 • Möjliggör olika användarroller och tillstånd
 • En lösning som är oberoende av banker, med mer flexibilitet än en internetbank
 • Anpassar sig efter eran organisations behov

Vill ni få mer information eller ett erbjudande?

Boka in en webdemo och lär er mer om Analystes Banking-lösning

Fyll i alla obligatoriska fält så kontaktar vi er!

En lösning för smidiga och tillförlitliga betalningstransaktioner.

Analyste Banking är en multi-banking mjukvara för automatiserad betalningstrafik.

otayhteytta-tausta

ANALYSTE ÄR KUNNIGA INOM ELEKTRONISK BETALNINGSHANTERING

Kontakta oss