analyste-banking-op1-bg

TOPPMODERN CASH FORECASTING OCH FLEXIBLA GRÄNSSNITT TILL BANKER FÖR MEDELSTORA BOLAG

CORPORATE

Hur viktigt är säkrande av likviditet och smidiga betaltjänster för er verksamhet?

Det är ännu vanligt att likviditetsprognoser skapas i Excel, vilket är en felbenägen process där en oproportionerligt lång tid spenderas i förhållande till resultatets kvalité. Rätt så ofta tar inte heller prognosen hänsyn till data som finns i fjärrsystem, det resulterar i en ofullständig visibilitet av situationen. Vi påstår att det är varje cash- och treasury managers rätt att ha tillgång till kontinuerligt uppdaterad online information om cash forecasts och likviditet genom hela bolaget.

Förbättring av produktiviteten, observation av enlighet och ökad transparens i interna processer är viktiga mål för många företag. I synnerhet är betalningsprocessers funktionalitet och säkerhet avgörande för både finansförvaltningen och hela företaget. Hursomhelst så är betalningar och samverkan med banker mitt uppe i en stor förändringsfas. Bankerna öppnar sina gränssnitt och företagskunder kommer att kunna få tillgång till bättre lösningar för sina specifika behov genom att använda de banking- och cash management-lösningar som finns på marknaden. Internationell processer kräver inte längre direkta anslutningar till lokala banker, och hantering av betalningar förbrukar knappt någon arbetstid.

CashForecast erbjuder kontinuerlig visibilitet i likviditet och cash forecasts.

CFC_Banking_SV

Analyste Banking hjälper er att automatisera betalningsprocesser och reducera tiden som spenderas på manuellt arbete.

Varför ni bör ifrågasätta era cash forecasting- och betalningsprocesser

Många av de nya kunderna som vi onboardar har redan haft rimligt fungerande cash forecasting- och/eller betalningsprocesser. Hursomhelst, så kan deras arbete ha varit långsamt, manuellt och felbenäget, vilket är riskabelt både när det gäller innehåll och timing. Om det endast låter lite bekant, låt oss då se om vi kan hjälpa er också!

Cash forecast manuellt – med svaga resultat

Även om det finns en mängd olika lösningar för att förbättra eran cash forecasting, så gör många företag fortfarande cash forecasts i Excel. Orsaken kan vara att många programvaror för prognosverktyg inte är flexibla eller inte möjliggör konsolidering av data från flera källor eller system. Men har ni råd att spendera timmar varje vecka för att manuellt samla in data från olika system och banking-programvaror till ett kalkylblad? Manuell prognostisering är långsam, och den handgjorda rapporten löper ut snabbt, till exempel när nya fakturor registreras i de olika huvudböckerna.

Likviditet är av uppenbara skäl en viktig tillgång för ett tillväxtföretag. Det är också viktigt att överväga hur företaget kan stödja sina finansieringsförfrågningar. En komplett och kvalitetssäkrad kassaflödesrapport underlättar finansinstitutionens beslutsfattande och adderar trovärdighet för sökanden.

Risker med betalningstransaktioner

Även om era betalningar automatiskt flödar från bokföringssystemet till en bank, så samlas en komplett verifieringskedja över transaktioner eller olika personers deltagande sällan in. Att enbart förlita sig på den direkta integreringen mellan ett ERP-system och en internetbank kan bli utmanande och dyrt när det gäller flera banker. Många finansiella system saknar också flexibiliteten för att kostnadseffektivt stödja automatiserad kontering, vilket gör det till ett manuellt jobb.

 • Hur mycket tid spenderas på att manuellt ladda upp betalningsmaterial?
 • Vem har rätt att starta och till och med ändra betalningar?
 • Hur förseglar ni betalningsmaterialet?
 • Var kan ni se av vem och när materialet har processats?
 • Hur mycket tid spenderas för exempelvis finansiella revisioner?
 • Inträffar fel och finns det någon möjlighet till felaktig användning?
analyste-banking

Om dessa argument känns bekanta, fyll då i kontaktformuläret vid slutet av sidan

 • Ni behöver mer tillförlitlig och kontinuerlig visibilitet in i den koncernomfattande likviditeten
 • Manuellt repetitivt arbetsuppgifter stjäl eran tid från andra verksamhetsfrämjande arbete
 • Ni vill modernisera arbetsmetoder i erat företag
 • Erat företag har identifierat behovet att granska finansiella verktyg och processer
 • Företaget eller revisorer har identifierat risker som är relaterade till den nuvarande verksamhetsmodellen
 • Betalningstjänster och likviditetsprognostisering är decentraliserade och behöver centraliseras
 • Intressegrupper som investerare kräver en trovärdig kassaflödesprognos från företaget

Fördelar med SaaS-molntjänsten

Fördelar med SaaS-molntjänsten

Hur en molntjänst skiljer sig från en lokalt installerad lösning?

En konkret skillnad mellan en installerad licens och en molntjänst är att programuppdateringar är automatiska och ingår i molntjänstens serviceavtal, vilket inte kräver ytterligare åtgärder för kunden. Användning av en molntjänst involverar minimala IT-resurser, om ens några.

På en modern arbetsplats måste avvikelser vara möjliga att hanteras oberoende av tid och plats. Ni kan logga in på molnet från vilken enhet som helst, eftersom den inte är beroende av en viss arbetsstation. Uppgifter och rättigheter för enskilda användare definieras utifrån deras roll, vilket förenklar nödvändig kontroll och verifiering.

Säkerhet i molnet

För en SaaS-leverantör är säkerhet och prestanda alltid av största vikt. Generellt erbjuder molntjänster bättre säkerhet än vad enskilda organisationer kan tillhandahålla i sina egna miljöer. Tack vare stordriftsfördelar kan molntjänstleverantörer investera i att uppfylla säkerhets- och prestandakrav på en nivå som helt enkelt inte skulle ge mening för slutanvändarna själva.

analyste-banking
 • Snabb och enkel implementering
 • En genuin molntjänst med ett intuitivt användargränssnitt
 • En lösning som anpassar sig efter er organisations behov
 • Enkel integrering med olika finansiella hanteringssystem
 • Version uppdateringar och kundservice är inkluderat i det månatliga priset för tjänsten
 • Ni betalar endast för funktionerna som ni behöver

Intresserad? Kontakta oss!

Låt oss visa hur Analyste Banking- och CashForecast-lösningar kan hjälpa er! 

 Fyll i alla obligatoriska fält så kontaktar vi er!

En lösning för smidiga och tillförlitliga betalningstransaktioner.

Analyste Banking är en multi-banking mjukvara för automatiserad betalningstrafik.

otayhteytta-tausta

ANALYSTE ÄR KUNNIGA INOM ELEKTRONISK BETALNINGSHANTERING

Kontakta oss