Kichigin by Shutterstock.jpg pakattu

Trade Finance 

Effektivitet i hanteringen av Bank samt Företags garantier  

Bolag som säljer värdefulla varor eller projekt är vanligtvis skyldiga att ge garantier till deras kunder som finansiellt skydd för att kontraktet fullbordas. Skyldigheterna som kommer med garantin innebär en risk för bolaget utanför balansräkningen, och därför förlitar sig processen till stor del på en strikt definierad struktur och på invidivider med lämplig auktoritet.

Utfärdande av garantier är ett av slutstegen vid upprättande av affärsuppgörelser och kan vara en av orsakerna till att affärer faller igenom. Där behöver handelsfinansiering som en stödjande inrättning hantera utfärdandet utan onödig fördröjning. Utan en centraliserad lösning, så är förvaltningen och uppföljningen av skyldigheter från olika delar av bolaget en omständig uppgift. En helt och hållet elektronisk förvaltningsprocess för garantier möjliggör en kontinuerlig insyn i garantistatus och stödjer även de planenliga släppen av garantier för att undvika onödiga bankavgifter.

Era fördelar med Analyste Guarantees

mindre manuellt arbeten, automation

Anmodan, hantering och lagring, allt på samma ställe

screen-inverted

Ha kontrol över utfärdade garantier

spargris, spara pengar

Mindre manuell inmatning, fördelning av material och misstag

inga kalkylblad

Gör era revisorer nöjda genom att bli av med Excel kalkylblad

Huvudfunktioner med Analyste Guarantees

Både bank- och bolagsgarantier stöds

Både bank- och bolagsgarantier stöds

Affärsenheter kan ansöka om bank- och bolagsgarantier genom lokala eller globala avdelningar för sk. trade finance och följa ansökningsstatusen online.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen

Användaren fyller i och skickar ansökningsformuläret online till treasury, som sedan behandlar och utfärdar garantin.

Centraliserade eller decentraliserade modeller för garantihantering

Centraliserade eller decentraliserade modeller för garantihantering

Lösningen stödjer både en centraliserad modell, där enheter ansöker om garantier genom treasury, och en decentraliserad modell, där enheter rapporterar befintliga garantier till databasen.

Flexibla auktoriseringsalternativ

Flexibla auktoriseringsalternativ

Möjlighet att bygga upp en process där garantierna skall godkännas av en eller flera ansvariga personer innan hantering

Online-lagring av bilagor

Online-lagring av bilagor

Användare kan bifoga relaterade dokument till garantiansökningar och rapporterade garantier.

Läs vad Aggreko har att säga om Analyste Trade Finance

Senaste blogginläggen

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Open Banking – Multibanking 2.0 eller något mer?
Open Banking har varit ett ämne som har varit oundvikligt att  lägga märke till i diskussioner kring Banking och Fintechs. Man kan säga att det...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs