Nyheter

PSD2 är EU:s nya direktiv för betalningstjänster, det vill säga Payments Services Directive. Detta direktiv kommer att medföra stora förändringar i EU:s bankverksamheter. De senaste besluten har sökt efter harmoni i EU:s betalningstjänster, så PSD2 kommer att hämta med sig stora och radikala förändringar. EU:s beslutfattare har velat öka betalningstjänsternas konkurrens och innovation. Bankverksamheten har

Hälsningar från Analyste!

  Konsultation:   Hej! Analystes konsulter är erfarna yrkesmän. Erfarenhetsår har ackumulerats tillsammans långt över 100 i samband med Maksuliikenne världen! Vårt konsultationsteam är en passlig blandning av många års erfarenhet och av nya stjärnor, som arbetar med övergångsprojektet. En del av våra konsulter började redan arbeta med Maksuliikennes projekt under ”Analyste 1.0”:s tid. Nya

Analyste 2.0 är här! Maksuliikennes verksamhet flyttades över från Basware 1.3.2018 till ett separat företag som heter Analyste Oy. Vad förblir som förut och vad förändras i och med Analyste? Verksamheten fortsätter – och förbättras Trots förvärvet förblir betalningsverksamheten oförändrad och bekanta personer fortsätter betjäna er. Basware Oyj tillkännagav i sitt börsmeddelande att den har

  I marknaderna har det skett och sker det ännu många förändringar, särskilt jämfört med år 1988, när jag började i branschen. Vi har alla upplevt många förändringar och omvandlingar när det gäller betalningar. Ett slut till dessa förändringar är inte i sikte utan tvärtom. Exempelvis social- och hälsovårdsreformen är en stor fråga, vars realisering

ANALYSTE ÄR KUNNIG INOM BETALNINGAR

UPP