THAMMANIT PANOMSUK by Shutterstock-1

Risk Management

Anna Nikonorova by Shutterstock pakattu

Payment Security

Just nu pågår en revolution inom betalningsteknologin, och företagens gamla lösningar byts i snabb takt ut mot Software as a service (SaaS)-alternativ. Hursomhelst, så är det av vital betydelse för företag att omfamna nya lösningar inom betalningssäkerhet samtidigt och på samma plats. När företaget försöker att innefatta operativ riskhantering som helhet, så är betalningssäkerheten kanske en av de viktigaste sakerna att ta itu med.

gopixa by Shutterstock segregation of duties.jpg pakattu

Segregation of Duties

Konceptet “Åtskillnad av ansvar” förhindrar att ansvar fördelas till en person för anskaffning av tillgångar, deras förvarande, och relaterad redovisning. Till exempel, så kan en person placera en order för att köpa en tillgång, men en annan person har ansvar för redovisningen av transaktionen. Genom att dela på ansvar så är det lättare att hindra bedrägeri, då åtminstone två personer måste arbeta tillsammans – vilket skiljer sig från om en person ansvarar för alla aspekter av transaktioner.

Boule by Shutterstovk.jpg pakattu

Audit Trail

Välskötta verifieringskedjor är centrala indikatorer på bra interna affärskontroller, och de formar grunden för objektivitet. Verifieringskedjor har länge skötts på papper eller elektroniskt. Stegvis digitalisering av gamla datorsystem har gjort att revisorer och organisationer börjat föredra elektroniska loggar och verifieringskedjesystem. De elektroniska loggarna automatiserar och gör dokumenterad historik över transaktioner mer ackurat, tillgänglig och användbar. Framgångsrika verifieringskedjor kräver enkla processer med engagemang från företagsledning och avdelning i fråga.

Andrey Medvedev by Shutterstock currency hedging.jpg pakattu

Currency Hedging

Företag som verkar i miljöer med flera valutor kan exponeras för risker som härstammar från översättningar och transaktioner på grund av skiftningen av valutakurser. En bra styrning kräver att man kontrollerar den risken, men ofta är den centrala rapporteringen av transaktionsrisken omständig. Följaktligen så  kan utländsk valutasäkring hanteras lokalt av individer som kan göra bristfälligt informerade beslut som i värsta fall resulterar i större exponering.
Mladen Mitrinovic by Shutterstock.jpg pakattu

Fraud Detection

Att upptäcka och förhindra bedrägerier är viktigare än någonsin då antalet bedrägeriförsök har ökat kraftigt under de senaste åren. Betydande summor försvinner varje år på grund av ekonomiskt bedrägeri och därför har organisationer börjat implementera operativa riskhanteringsprocesser för att förhindra bedrägeri.

Senaste blogginlägg

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Open Banking – Multibanking 2.0 eller något mer?
Open Banking har varit ett ämne som har varit oundvikligt att  lägga märke till i diskussioner kring Banking och Fintechs. Man kan säga att det...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs