Anna Nikonorova by Shutterstock pakattu

Payment Security 

Just nu pågår en revolution inom betalningsteknologin, och företagens gamla lösningar byts i snabb takt ut mot Software as a service (SaaS)-alternativ. Hursomhelst, så är det av vital betydelse för företag att omfamna nya lösningar inom betalningssäkerhet samtidigt och på samma plats.

När företaget försöker att innefatta operativ riskhantering som helhet, så är betalningssäkerheten kanske en av de viktigaste sakerna att ta itu med. Även fast banker erbjuder sina kunder internetbank med användarautentisering så är de bristfälliga då betalningsfiler behöver flyttas manuellt från olika kunders finansiella system och godkännanden för transaktioner är begränsade. Det kan vara så att användarna autentiserar sig i företagets internetbanks-lösning, men där kan de ha möjlighet att ändra betalningsuppgifterna, vilket är ett bedrägeri som skulle gå obemärkt förbi.

Riskhantering och transparens av processen för betalningstrafik är essentiell för organisationer. På grund av det så måste det säkerställas att endast anställda med behörighet kan göra och godkänna betalningar.

Det rätta sättet att säkerställa att endast anställda med behörighet har åtkomst till betalningsprocessen är att tillämpa mer än en nivå av autentiseringsmetoder. Utöver traditionell användarautentisering, exempelvis de som används av internetbanker, kan Single sign-on (SSO) användas för att försäkra sig om att användarens behörigheter inom det interna användarregistret är korrekta. Detta säkerställer att rätt personer har åtkomst till företagets viktiga processer och data.

Då användaridentifiering är en av grundstenarna inom riskhantering så är ett alternativ att lägga till ett extra skikt med en säkerhetsapplikation eller enhet från tredje part. Det enklaste sättet är att använda mobiltelefoner för en tvåfaktors autentisering. Den externa säkerhetsåtgärden försäkrar att till exempel en bortglömd dator som är inloggad på företagets nätverk inte kan möjliggöra att en obehörig person får åtkomst till betalningar.

Genom att kombinera identifiering och autentisering med interna register och externa enheter så kan organisationer minimera riskerna som är relaterade till betalningssäkerhet.

Det här är en del av Banking-tjänsten. Läs mer om Analyste banking här.

Se vad Bonava har att säga om Analyste Payment Security

analyste_bonava_fruotsi-1

Senaste blogginlägg

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Open Banking – Multibanking 2.0 eller något mer?
Open Banking har varit ett ämne som har varit oundvikligt att  lägga märke till i diskussioner kring Banking och Fintechs. Man kan säga att det...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs