Andrey Medvedev by Shutterstock currency hedging.jpg pakattu

Currency Hedging 

Företag som verkar i miljöer med flera valutor kan exponeras för risker som härstammar från översättningar och transaktioner på grund av skiftningen av valutakurser. En bra styrning kräver att man kontrollerar den risken, men ofta är den centrala rapporteringen av transaktionsrisken omständig. Följaktligen så  kan utländsk valutasäkring hanteras lokalt av individer som kan göra bristfälligt informerade beslut som i värsta fall resulterar i större exponering.

Kontinuerlig och centraliserad synlighet för utländska valutapositioner möjliggör att bolaget kan utföra en säkringspolicy på gruppnivå, och samtidigt stödja offshore-enheter med att hantera deras risker lokalt när det är nödvändigt. Att implementera en lösning som samlar information om valutaexponeringen och säkringsåtgärder i ett gränssnitt möjliggör inte bara en utmärkt styrning, utan tillåter även kostnadsbesparingar gällande prissättning av FX (utländsk valuta) och reducerad arbetstid.

Era fördelar med Analyste Dealing

spara pengar, spargris

Minska era transaktionskostnader genom att centralisera eran handelsverksamhet

screen-inverted

Förbättra er riskhantering genom ökad kontroll

manuell arbete

Mindre manuellt arbete och misstag – spara era resurser för mer värdeökande uppgifter

Huvudfunktioner med Analyste Dealing

Intern och extern FX-handel och lån/depositioner

Intern och extern FX-handel och lån/depositioner

Analyste Dealing-modul tillåter affärsenheterna att hantera deras behov för valutahandel samt lån och depositioner online med treasuryn. Enheter kan efterfråga interna och exterma affärer från treasury och rapportera externa affärer gjorda med lokala banker.

FX: Valutaväxlingar, valutaterminer och valutaswappar, MM: Lån och depositioner

FX: Valutaväxlingar, valutaterminer och valutaswappar, MM: Lån och depositioner

Analyste stödjer FX-handel med valutaväxlingar, valutaterminer och valutaswappar, samt lån och depositioner med fast ränta. Lån och depositioner med rörlig ränta kan möjliggöras genom en integrering i ett Treasury Management system.

Databas för dotterbolags affärer med lokala banker

Databas för dotterbolags affärer med lokala banker

Dotterbolag kan raportera transaktioner gjorda med lokala banker. Detta ger treasuryn möjligheten att ha en global överblick av FX positioner och hedging, även i en distribuerad modell.

Handelsarkiv för alla affärsenheter

Handelsarkiv för alla affärsenheter

Alla öppna och redan utvecklade affärer på ett och samma ställe för affärsenheter och treasury. Affärsenheter kan bestämma om de vill låta affärerna mogna eller fasa ut dem.

Automatiskt flöde av marknadsräntan för FX och MM räntor

Automatiskt flöde av marknadsräntan för FX och MM räntor

Avtalade priser och terminspunkter tillgängliga för de flesta valutorna genom ett automatiskt ränteflöde från Xignite.

Flexibla prisalternativ; med marknadsräntor, egna räntor, automatisk prissättning

Flexibla prisalternativ; med marknadsräntor, egna räntor, automatisk prissättning

Treasury användare kan prissätta ett obegränsat antal affärer samtidigt och välja att använda sig av antingen de automatiskt uppdaterade marknadsräntorna eller deras egna räntor. Affärer under en viss gräns kan prissättas automatiskt.

Läs vad Hydro har att säga om Analyste Currency Hedging

Senaste blogginläggen

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Open Banking – Multibanking 2.0 eller något mer?
Open Banking har varit ett ämne som har varit oundvikligt att  lägga märke till i diskussioner kring Banking och Fintechs. Man kan säga att det...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs