Boule by Shutterstovk.jpg pakattu

Audit Trail 

Välskötta verifieringskedjor är centrala indikatorer på bra interna affärskontroller, och de formar grunden för objektivitet. Verifieringskedjor har länge skötts på papper eller elektroniskt. Stegvis digitalisering av gamla datorsystem har gjort att revisorer och organisationer börjat föredra elektroniska loggar och verifieringskedjesystem. De elektroniska loggarna automatiserar och gör dokumenterad historik över transaktioner mer ackurat, tillgänglig och användbar. Framgångsrika verifieringskedjor kräver enkla processer med engagemang från företagsledning och avdelning i fråga.

Ju snabbare en onormal ändring eller tillägg i information ”rödflaggas”, desto bättre blir responsen för att lindra negativa influenser som exempelvis bedrägeri, IT-brottslighet, säkerhetsbrister, förvanskning av data, eller missbruk av information.

En verifieringskedja gör interna kontroller enklare för att undersöka ackuratessen av finansiell data. Genom att implementera en affärsprocess och använda korrekta verktyg så kan man peka ut: bedrägeri, ofullständig data, och bristande information. Dessa är problem som skapas av oprecisa finansiella rapporter. Genom att ge revisorer källdokument för analys och granskning, så ökar datakedjan chanserna för revisorer att upptäcka instanser av olämplig bokföring, olagliga affärsmetoder och matematiska felaktigheter i bokslut.

Det här är en del av Banking-tjänsten. Läs mer om Analyste banking här.

Se vad Bonava har att säga om Analyste Audit Trail

analyste_bonava_fruotsi-1

Senaste blogginlägg

Kassaflödesprognoser avslöjar företagets aktuella likviditet
Enkelt uttryckt kan man säga att likviditet är de kontanta medel du har tillgängliga för att betala räkningarna. För att stå väl förberedda behöver...
Läs
Open Banking – Multibanking 2.0 eller något mer?
Open Banking har varit ett ämne som har varit oundvikligt att  lägga märke till i diskussioner kring Banking och Fintechs. Man kan säga att det...
Läs
Hur kan du förbättra dina kassaprognoser?
Tillförlitlig cash forecasting (kassaprognos) kräver en kontinuerlig utveckling av prosesserna. En viktig ingrediens är att följa upp prognosernas...
Läs