TradeFinance_Guarantees

Trade Finance

Pankki- ja emoyhtiötakausten tehokas hallinta

Erityisesti projektiliiketoimintaa tekevät yritykset joutuvat osana hankkeitaan antamaan asiakkailleen ja muille sidosryhmille takauksia sopimus- ja muiden velvoitteiden täyttämisestä. Jokapäiväisen liiketoiminnan elinehtona olevat takausvelvoitteet muodostavat yritykselle taseen ulkopuolisen riskin, ja prosessi perustuukin tarkasti määriteltyyn rakenteeseen ja riittävillä valtuuksilla varustettujen henkilöiden osallistumiseen.

Takauksen myöntäminen on eräs asiakassopimuksen muodostumisen viimeisistä vaiheista eikä hanketta voida käynnistää ilman sitä. Siksi rahoitusosaston pitää tukiorganisaationa kyetä keräämään tarvittavat tiedot ja käsittelemään takaushakemukset ilman tarpeetonta viivettä. Ilman keskitettyä ratkaisua organisaation eri osissa syntyneiden vastuiden hallinta ja seuranta on ikävä tehtävä. Täysin sähköinen takauksenhallintaprosessi tarjoaa myös jatkuvan näkyvyyden tietoihin takausten tilasta ja tukee takauksien oikea-aikaista vapauttamista turhien pankkikulujen välttämiseksi.

Hyötysi Analyste Guarantees -ratkaisusta

application-process-inverted

Hakemukset, käsittely ja dokumenttien hallinta yhdessä paikassa

screen-inverted

Jatkuva näkyvyys annettujen takausten määriin ja limiittien käyttöasteeseen

savings-inverted

Vähemmän manuaalista tiedon syöttämistä ja jakamista - vähemmän virheitä

no-spreadsheet-inverted

Yllätä tilintarkastajat käyttämällä vähemmän laskentataulukoita

Analyste Guarantees -ratkaisun keskeiset piirteet

Pankki- ja emoyhtiötakausten käsittely

Pankki- ja emoyhtiötakausten käsittely

Tytäryhtiöt voivat hakea pankki- tai emoyhtiötakauksia joko paikallisesti tai syöttämällä hakemuksen keskitetylle Trade Finance -osastolle. Takauksen tilaa ja sisältöä voi seurata järjestelmässä.

Hakuprosessi

Hakuprosessi

Käyttäjät täyttävät ja lähettävät konsernin määrittelemän kaavakkeen Trade Finance -vastuutiimille, joka käsittelee ja antaa takauksen tai hakee sen ulkoiselta takauslaitokselta.

Keskitetty tai hajautettu takausmalli

Keskitetty tai hajautettu takausmalli

Ratkaisu tukee sekä konernitasolla keskitettyä takausmallia että hajautettua paikallisten toimijoiden kanssa toteutettavaa takausmallia. Hakemukset voidaan käsitellä ratkaisun avulla tai syöttää tietokantaan valmiina takauksina.

Joustava hyväksyntämalli

Joustava hyväksyntämalli

Tarvittavat yhden tai useamman käyttäjän hyväksynnät takauksille voidaan toteuttaa ratkaisussa joustavasti.

Liitedokumenttien tallentaminen pilvipalvelussa

Liitedokumenttien tallentaminen pilvipalvelussa

Käyttäjät voivat liittää tarvittavat sopimus- ja muut dokumentit takaushakemuksiin ja valmiisiin takauksiin.

Viimeisimmät kirjoitukset blogissamme

Luovasti laiska
Laiskuutta ei ole totuttu perinteisesti pitämään hyveenä. Itseään hyvänä työntekijänä pitävä puurtaakin ahkerasti ja hoitaa kaikki hänen eteensä...
Lue lisää
Analyste Banking 19.2 -version uudet piirteet
Analyste Banking -palveluun on tullut versiopäivitys ja tässä blogikirjoituksessa kerromme tarkemmin, millaisia piirteitä voimme päivityksen myötä...
Lue lisää
Miten saat parhaan hyödyn Banking SaaS -ratkaisusta?
Banking SaaS -palvelu tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yrityksen nykyisten maksuliikenneprosessien automatisointiin. Monella...
Lue lisää